Kari Skytt - Maleri & grafikk

  

 

Minimalerier. - Denne serien er ren naturabstraksjon. Energien i naturen er forsøkt fanget i meget små format. (24x30cm) minimaleriene blir brukt i sammenheng med dobbeltportrettene som en slags huskebilder - flachback til andre steder og tider.